Usługi transportowe z dźwigiem HDS 7 TON.

Transport poziomy maszyn i urządzeń

Pomoc w załadunku i rozladunku